BỐI CẢNH THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC HIỆN NAY NAY VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN

 

Qua khảo sát tại 42 trường thực hành của 14 tỉnh miền núi phía Bắc, thực trạng của thư viện trường học như sau:

  • Thư viện là kho chứa sách, thiếu đồ dùng vật chất cơ bản như bàn, ghế, giá sách và đặc biệt là đầu sách nghèo nàn, chưa phong phú
  • Chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức hoạt động trong thư viện còn hạn chế
  • Học sinh ít đến với thư viện

 

Nguyên nhân:

  • Do nhận thức về vai trò của thư viện trong trường học chưa đầy đủ, còn phiến diện dẫn tới sự thiếu quan tâm và đầu tư thích đáng.
  • Do cán bộ phụ trách thư viện chủ yếu là giáo viên kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và đầy đủ.
  • Do thư viện trường học ít mở cửa, hoạt động không thường nhật, học sinh đọc sách một cách bị động. Hoạt động thư viện trường học sơ sài, chưa thu thu hút, hấp dẫn. Và học sinh cho rằng thư viện là của thủ thư, của giáo viên, của nhà trường, không phải dành cho học sinh.

 

1
2
  

SỰ RA ĐỜI CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN

Thư viện trường học Thân thiện đầu tiên tại Việt nam thuộc dự án " Cộng đồng dân tộc vì trẻ em" được xây dựng tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai do Tổ chức trẻ em và phát triển ( E&D) hỗ trợ trong giai đoạn 2004-2007.  Đây là một mô hình tốt được nhiều tổ chức, dự án quan tâm học tập, trong đó có Dự án Việt- Bỉ. Sau chuyến tham quan học tập tại huyện Bắc Hà, Dự án đã quyết định nhân rộng mô hình này trên địa bàn 42 trường thực hành của 14 tỉnh miền núi phía Bắc.     Thư viện trường học Thân thiện ra đời đã thay đổi cách nhìn nhận về vai trò của thư viện trường học với trọng tâm hướng tới đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ em với các tài liệu học tập và môi trường học tập thân thiện

 

ẻ
s
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xem thêm

  Cách hiểu và hướng tiếp cận của Thư viện trường học thân thiện

  Các hình thức tổ chức thư viện trường học Thân thiện