Thư viện tài nguyên Thư viện tài nguyên


Tài liệu Tập huấn D&HTC năm 2006
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Dạy học tích cực và sử dụng các thiết bị dạy học
Hiển thị 1 mục.
Tài liệu tập huấn về 3 phương pháp Dạy và Học tích cực năm 2007
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Tài liệu tập huấn về 3 PP D&HTC năm 2007
Hiển thị 1 mục.